Njoftime

Njoftohen të gjithë studentët e viteve të treta në FIM se afati fundit për shlyerjen e provimeve me qëllim mbrojtjen e Projekt – Diplomës është data 17 Tetor 2020.

Periudha e aplikimit për programet e studimit master në FIM do të jetë: 25 Tetor 2020 deri 06 Nëntor 2020.