PROGRAMET

Këtu do të gjeni çdo informacion të mundshëm që lidhet me programet e studimit që zhvillohen në fakultetin e Inxhinierisë Mekanike përkatësisht në nivelet Bachelor, Master dhe Doktoraturë .