Orari i Provimeve Dimër V.A 2020 – 2021

Provimet do të zhvillohen në ambjentet e tre fakulteteve: FIM (Fakulteti Inxhnierisë Mekanike), FTI (Fakulteti Teknologjise Informacionit) dhe FIE (Fakulteti Inxhinierise Elektrike). Provimet do të zhvillohen nga data 22 Shkurt deri në 26 Mars 2021.

Në bazë të “RREGULLORE PER MARRJEN E MASAVE PER PARANDALIMIN E PERHAPJES SE COVID 19 NE UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS”, studentët duhet të jenë të pajisur me mjete mbrojtjes personale si maska (https://www.upt.al/images/stories/menu/Rregullore%20per%20marrjen%20e%20masave%20per%20parandalimin%20e%20perhapjes%20se%20covid%2019.pdf).