NJOFTIME

Njoftim për kursin e 9 të Auditim Energjie

Në  bazë  të  ligjit Nr. 80, datë 22. 07. 2015: “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Neni 81: “Programet e studimeve të formimit të vazhduar”, si dhe miratimin e ndryshimeve nga ana e Senatit te UPT, pranë Departamentit të Energjitikës në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, është funksional programi i formimit të vazhduar për “Auditim Energjie” në dy profile.

Kursi do të shërbejë për trajnimin e të gjithë personave që duan të konkurojnë për të fituar një certifikatë për ushtrimin e aktivitetit të “Audituesit të Energjisë” në përputhje me kërkesat e ligjit të ri:Për Efiçencën e Energjisë”, Nr. 124, datë 12.11.2015 dhe akteve në zbatim të tij, si dhe për të gjithë ata që duan të zgjerojnë njohuritë e tyre në këtë fushë.               

 Aplikimet për ndjekjen e këtij programi studimi të bëhen pranë Sekretarisë së Dekanit të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, 

 nga data 7 Shtator deri në datën 15 Tetor, çdo ditë pune nga ora 1200 – 1600

 Dokumentet që duhen paraqitur:

  1.   Formular aplikimi 
  2.   Dokument identifikimi (fotokopje letërnjoftimi ose pasaporte)
  3.   Diplomë e studimeve universitare + Listë notash (fotokopje e noterizuar)
  4.   Certifikata të ndryshme që zotëron kandidati
  5.   Mandat-pagesa 1000 (një mijë) Lekë për regjistrim

Për më shumë informacione mund te kontaktonin Koordinatorin e Kursit Dr. Ardit GJETA,                     E-mail: agjeta@fim.edu.al

 

Listat e kandidatëve fitues për raundin e parë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike për vitin akademik 2021-2022

Ju bëjmë me dije se është hapur drejtimi i dytë i KFV “Auditim Energjie në Procese”. 

Bashkëngjitur do të gjeni njoftimin e zgjeruar dhe formularin e aplikimit. 

Këtu do të gjeni çdo informacion të mundshëm që lidhet me Bachelor , Master ,Doktoraturë dhe do të përditësoheni me njoftimet e fundit në kohë reale rreth fakultetit të Inxhinierisë Mekanike.


Për njoftimet më të fundit klikoni në linkun e mëposhtëm: