Laboratorët

Departamenti i Prodhim Menaxhimit ka 6 laboratorë :

  • Laboratori Teknologjisë Mekanike
  • Laboratori i Teknologjisë së Materialeve
  • Laboratori CAD-CAM, i ngritur në kuadrin e Projektit TEMPUS gjatë viteve 1993-1995
  • Laboratori i Metrologjisë Mekanike
  • Laboratori i Grafikës Inxhinierike dhe AutoCAD
  • Laboratori i Teknikave speciale të Saldimit, i ngritur në kuadër të projektit Cilësi dhe Barazi në Arsim të financuar nga Banka Botërore