Orari Mësimor

Me poshte do te gjeni orarin mesimor (versioni Final), per programin e studimit Bachelor ne FIM per semestrin e dyte v.a 2020-2021.

Me poshte do te gjeni orarin mesimor (versioni Final), per programet e studimit Master ne FIM per semestrin e dyte v.a. 2020-2021.

Me poshte do te gjeni orarin mesimor per vitet e 3-ta Bachelor ne Inxhinieri Ekonomike (mqs ne orarin e meparshem kane qene vetem dy grupe). Ky orar ka te 3 grupet mesimore (3A, 3B dhe 3C)

Më poshtë do të gjeni Orarin Mësimor (drafti final) për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021 për gjithë programet e studimit të ciklit të parë Bachelor në FIM. Mësimi do të zhvillohet tërësisht online. Për këtë do të shfrytëzohet platforma TEAMS nga Office365. Për të aksesuar këtë platformë stafi akademik dhe studentët duhet të jenë të pajisur me adresa emaili emer.mbiemer@fim.edu.al. Studentët po njoftohen në adresat e tyre private dhe më pas do të paisen me adrese të FIM. Për të kapercyer me sukses këto vështirësi duhet bashkëpunimi të gjithëve.