PROJEKTE/ KËRKIM SHKENCOR

Këtu do të gjeni dhe do të përditësoheni me çdo informacion të mundshëm  në lidhje me projektet dhe kërkimin shkencor që zhvillohet në fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.