Orari i Provimeve Vjeshta V.A 2019-2020

Lejohet të futen në sesionin e provimeve të verës, vetëm studentet e viteve te treta Bachelor dhe te viteve të dyta Master shkencor dhe Master profesional. Në bazë të “RREGULLORE PER MARRJEN E MASAVE PER PARANDALIMIN E PERHAPJES SE COVID 19 NE UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS”, studentët duhet të jenë të pajisur me mjete mbrojtjes personale si maska (https://www.upt.al/images/stories/menu/Rregullore%20per%20marrjen%20e%20masave%20per%20parandalimin%20e%20perhapjes%20se%20covid%2019.pdf).